Thursday, July 21, 2011

Islam sebagai Ad Deen

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang..salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat baginda..

Jika ditanya kepada seorang Muslim, apa agama kamu?

Pastinya jawapan, Islam..

Jika ditanya lagi apa itu Islam?

Terpingan-pinga mencari jawapan..

“selamat”, jawapan yang biasa kita dengar..

Ayuh kita singkapi apa itu Islam dikesempatan yang ada..

Dari segi bahasa Islam = salima
  • ·        Tulus &suci dari kecacatan zahir dan batin
  • ·         Damai dan aman
  • ·         Taat dan berserah

 ISLAM= penyerahan diri kepada Allah secara ‘total’ dengan penuh keikhlasan

“Dan siapa yang lebih baik Deennya dari orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang dia berbuat ihsan dan mengikut Deen Ibrahim yang hanya cenderung kepada Allah” – AnNisa:25

Harus dibezakan antaara deen & agama

Islam sebagai deen
-          -Satu cara hidup yang lengkap dari segenap sudut merangkumi aspek jasamani @ rohani, peribadi @ masyrakat dan dunia @ akhirat.

-         - Ad Deen juga menyusun kehidupan manusia dengan persekitaran termasuk alam sekitar dan makhluk yang lain

Agama= satu amalan peribadi yang tidak ada kaitan dengan hidup masyrakat, ritual dan adat istihadat. Contohnya: system yang mengatur hubungan dengan Tuhannya

DEENETUL ISLAM telah sempurna seperti dlm surah Al Maidah:3

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan Aku sempurnakan nikmat-Ku atas kalian dan Aku ridha Islam sebagai agama kalian.” (Al-Maidah: 3)

No comments:

Post a Comment